4Groningen in kaart

Discussieer mee over dit onderwerp

Als onderdeel van de nieuw te ontwikkelen Omgevingsvisie, is kaartmateriaal ontwikkeld dat de grootste opgaven waar we als stad voor staan verbeeldt en uitdiept. Tijdens Let’s Gro werden ze gepresenteerd door wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen.

 

Presentatie van de kaarten voor The Next City: Groningen 2030 door wethouder Roeland van der Schaaf en stadsbouwmeester Jeroen de Willigen

De kaarten geven meer inzicht in de volgende thema’s: de groeiende stad, groeiende werkgelegenheid, energietransitie, klimaatadaptatie & leefkwaliteit en iedereen doet mee. Het zijn analysekaarten, dus ze laten nog geen oplossingen zien. Wel maken ze aanschouwelijk hoe de situatie nu is, zowel in de gemeente als in de regio.

De kaarten kun je hier ook in pdf downloaden:

Energietransitie Stad
Energietransitie Regio
Groeiende Stad Groningen
Groeiende Stad Regio
Groeiende werkgelegenheid Stad
Groeiende werkgelegenheid Regio
Iedereen doet mee Stad
Iedereen doet mee Regio
Klimaatadaptatie en leefkwaliteit Stad
Klimaatadaptatie en leefkwaliteit Regio

 

X