4Ontwerp-omgevingsvisie ter inzage

Discussieer mee over dit onderwerp

‘The Next City: de Groningse leefkwaliteit voorop’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen hebben op dinsdag 20 maart 2018 de ontwerp-omgevingsvisie vastgesteld. Na het Startdocument en de Strategische Koers is dit het laatste document op weg naar de definitieve omgevingsvisie. Dat is een toekomstvisie voor het grondgebied van de huidige gemeente Groningen. We streven ernaar de omgevingsvisie voor de zomervakantie gereed te hebben.

Via deze link kun je de ontwerp-omgevingsvisie downloaden.

 

Inhoud ontwerp-omgevingsvisie

Groningen groeit flink. Over 10 á 15 jaar is de gemeente met een kwart gegroeid naar misschien wel 250.000 inwoners. Die groei vangen we op in de bestaande stad. Dat betekent een stevige ontwikkelopgave: in de schaarse ruimte moet veel gebeuren. Maar hoe blijft een snel groeiende stad compact, aantrekkelijk, leefbaar en gezond voor álle inwoners? Met een omgevingsvisie geeft de gemeente Groningen richting aan de onstuimige ontwikkeling.

De binnenstad van Groningen. Met geparkeerde fietsen en een jongen die viool speelt.Op pagina 4 van de ontwerp-omgevingsvisie lees je puntsgewijs welke belangrijkste keuzes we voor de toekomstige ontwikkeling van de stad willen maken. De hoofdlijn van de ‘Strategische koers’ (november 2017) houden we vast. We kiezen ervoor de Groningse leefkwaliteit centraal te stellen.

Groei en verdichting van de stad gaan samen met aantrekkelijke, gemengde woon-werkgebieden en versterking van het groen en de openbare ruimte. Niet alleen in ontwikkelzones, maar in de hele stad is dit belangrijk. We vergroten de binnenstad en versterken de wijkcentra. Ingrepen in de fysieke leefomgeving kunnen, zeker in de noordelijke stadswijken, positief bijdragen aan het tegengaan van de sociale ongelijkheid. Ook de Inleiding op pagina 5 en verder geeft je inzicht in het versterken van de Groningse leefkwaliteit.

De conceptkaarten die zijn opgenomen in de ontwerpvisie geven een beeld van mogelijke toekomstige oplossingen. Bekijk ze hier in pdf.

 

Reageren op de ontwerp-omgevingsvisie

Tot 27 april 2018 kon je formeel reageren op de ontwerpvisie. We bedanken alle inzenders voor hun bijdragen!

Wil je alsnog jouw mening met ons en/of met andere Groningers delen? Neem dan contact op via hoeziejijstad@groningen.nl.

Meer informatie vind je op onze contactpagina. 

 

X