Huisregels

We waarderen uw mening. Omdat we graag willen dat deze site een prettige plek blijft voor iedereen, vragen we u rekening te houden met enkele eenvoudige regels en adviezen.

 • Wees beleefd.
 • Maak u bekend.
 • Probeer iets nieuws aan de discussie toe te voegen.
 • Geef argumenten voor uw mening.
 • Schrijf een begrijpelijke reactie in goed Nederlands.
 • Scheld niet op andere reageerders, auteurs of personen die in stukken voorkomen.
 • Discrimineer niet, zet niet aan tot haat of geweld.
 • Maak u niet schuldig aan digitaal schreeuwen
 • (overmatig gebruik van hoofdletters, vraag- en uitroeptekens, enz.).
 • Gebruik geen schuttingtaal.
 • Reageren op elkaar mag, maar wel inhoudelijk en met argumenten. En respectvol natuurlijk.
 • Als u een link plaatst in uw reactie, leg dan uit waarom die link relevant is of wat hij toevoegt aan de discussie.
 • De discussies op deze site gaan over Groningen. Blijf zoveel mogelijk bij het onderwerp van de discussie.

We behouden ons het recht voor reacties die niet aan deze huisregels voldoen zonder kennisgeving te verwijderen.

Alle informatie die u de gemeente verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens (e-mail) worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt. Wilt u uw reactie op deze website wijzigen of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op.