Lezing Ewald Engelen over de Verbonden Stad

0 Comments

Op 24 september 2014 publiceerde Ewald Engelen samen met 3 anderen “How to build a fairer city” in The Guardian. Een pleidooi voor de Verbonden Stad en een oproep aan stadsbestuurders om uit de competitie te stappen. Een competitie waarin steden met elkaar wedijveren om de aandacht van grootindustrie en andere investeerders.

De bevolking profiteert nauwelijks van de focus op kapitaal en economische groei, omdat woonlasten stijgen, werk vooral tijdelijk is en steeds slechter betaald. In plaats daarvan, kunnen steden beter investeren in sociale innovatie en eerste behoeften van inwoners: betaalbaar wonen, goed en gezond voedsel, openbaar vervoer, duurzame energie en vrije toegang tot het internet.

Groningen: een Verbonden Stad?

Ewald Engelen is als geografisch econoom verbonden aan de Universiteit van Amsterdam; als columnist en spreker bewonderd en verguisd om zijn tegendraadse standpunten. In zijn lezing zal hij ingaan op de keuzes die het manifest “Fair City” oproept. Aansluitend proberen we de consequenties daarvan naar onze stad te vertalen. Wat is de impact van de “Fair City” voor een stad als Groningen? Wat doen we al? Wat kunnen we beter doen? Wat kunnen we beter laten? Wie kan wat (samen) doen en hoe organiseren we dat?

Groningen groeit hard. We investeren in de stad, bijvoorbeeld in een vernieuwd busvrij centrum. Ook in architectonisch opzicht willen we (weer) meetellen. Goed voor de identiteit, uitstraling en aantrekkingskracht van de stad. Dus steken we geld in het Groninger Museum, het Infoversum, de Energy Academy en het Forum, in de verwachting dat het hoger opgeleiden aan de stad bindt en dat het bijdraagt aan een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven.

Tegelijkertijd maakt de verzorgende overheid een terugtrekkende beweging. Groningen zet ook in op eigen initiatief en burgerkracht. De stad investeert in innovatieateliers en een Right to Challenge, waarmee burgers worden uitgedaagd taken van de overheid over te nemen. Kunnen stadjers het zelf wel? En is dat dan ook beter of vooral goedkoper?

Meer inwoners betekent meer geld, meer macht, meer aanzien (?). Maar als we (onvermijdelijk?) groeien, wie zijn dan straks de winnaars en wie de verliezers? Of beter, hoe kunnen we zorgen dat iedereen daarbij wint?

Programma

Vooraf aan de lezing vertonen we de documentaire “Betoog en beton”, waarin vraagtekens worden gezet bij bouwprojecten als imagodragers van de stad. Helpen zij stad en stadjers met elkaar te verbinden?

18.30Inloop
19.00Documentaire Betoog en beton
20.00Lezing Ewald Engelen
21.00Nagesprek
21.30Uitloop

Frans Kerver, Robert Visser (Stadsambassade Groningen) i.s.m. The Next City


Meepraten over de toekomst van Groningen? Bezoek ook eens de pagina ‘De opgaven’ of mail ons een bijdrage voor de pagina Uitgelicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *