Hoe zie jij de toekomst van Groningen?

 
B&W van Groningen hebben in juli 2018 de omgevingsvisie vastgesteld. Want Groningen groeit flink. Dat brengt kansen met zich mee, maar ook uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente leefbaar en aantrekkelijk blijft? Een plek waar iedereen kan wonen, werken en meedoen? Waar bedrijven de ruimte krijgen en we duurzaam omgaan met energiebronnen en ons klimaat?

Met de omgevingsvisie geeft het college richting aan de onstuimige ontwikkeling van de huidige gemeente Groningen. Vanaf 2016 zijn we in drie verschillende fases op zoek gegaan naar oplossingen. Zo hebben we samen met jou invulling gegeven aan de omgevingsvisie voor Groningen: The Next City.

De gemeenteraad behandelt de omgevingsvisie in september 2018. Daarna bepaalt dit document in grote lijnen de richting die we op willen met de ontwikkeling van de stad. Bijvoorbeeld als het gaat om de inrichting van wijken, de kwaliteit van het onderwijs, sportvoorzieningen, gezondheidszorg en ontmoetingsplekken.

En dat is nog lang niet alles! Het overkoepelende thema van de omgevingsvisie is: het versterken van de leefkwaliteit in Groningen. Dat is van invloed op heel veel gebieden.

Wil je weten wat er precies in de omgevingsvisie staat? Welke strategische keuzes we maken en hoe dit van invloed is op jouw leefomgeving? Lees dan op deze pagina verder en download het document.

Er zijn daarnaast themakaarten gemaakt die meer inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen. Verder vind je op de pagina Uitgelicht nieuwsberichten en bijdragen van betrokken Groningers. Neem gerust contact met ons op, als jij ook graag je mening wilt delen!

1Over The Next City

Discussieer mee over dit onderwerp 

Groningen groeit – in inwoners, bezoekers en economische activiteiten. Er komt veel op de stad af! Hoe ziet Groningen eruit in 2030, en welke keuzes moeten we nu maken om klaar te zijn voor die toekomst? Om een antwoord te vinden op die vraag, hebben we een omgevingsvisie opgesteld voor de huidige gemeente Groningen: The Next City.

In juli 2018 is de definitieve versie vastgesteld door burgemeester en wethouders.
Lees hier meer over de omgevingsvisie en download het document.
De kaarten die in de omgevingsvisie zijn opgenomen, kun je ook apart downloaden.

In de definitieve omgevingsvisie geeft de huidige gemeente Groningen richting aan toekomstige ontwikkelingen. Dan gaat het niet alleen om bouwen, maar bijvoorbeeld ook om wonen, verkeer, werken, meehelpen, recreëren, ontmoeten, meedoen en bewegen. Onderwerpen die iedereen in Groningen raken. In de visie staat de Groningse leefkwaliteit centraal.

Samen bouwen

De gemeente heeft deze visie voor Groningen niet zelf bedacht. Heel veel mensen en organisaties van binnen en buiten Groningen hebben erover gesproken, nagedacht, geschreven, gediscussieerd, erop gereageerd, meegedacht, lezingen bijgewoond, getweet, ideeën aangeleverd en inspraakreacties ingediend.

Je kunt nieuws en bijdragen lezen op de pagina Uitgelicht.
Wil je zelf ook een tekst, foto of filmpje aanleveren? Dat kan!

Omgevingswet

Elke gemeente moet een omgevingsvisie maken. Dat is een nieuw instrument uit de aankomende Omgevingswet. Die nieuwe wet gaat in op 1 januari 2021. Door de Omgevingswet kan de gemeente straks beter inspelen op initiatieven van bewoners en ondernemers. Minder regels en procedures, meer daadkracht en dynamiek. Met het maken van een omgevingsvisie voor Groningen is de eerste stap nu gezet: The Next City.

Deze website van de Rijksoverheid vertelt je meer over de Omgevingswet.